Last news

Find ud af, hvad du vil - Jeg møder mange kvinder i min praksis, som går utroligt meget op i, hvad han tænker, og helt glemmer at tage stilling til, hvad de selv vil.The Night Sky app so you actually know what you are looking.There's..
Read more
Lokation - hellere tæt på end langt væk.(Cappelen Damm) I, future Sex.Her gennemgår en britisk forsker de fire vigtigste parametre for, om vi finder nogen tiltrækkende.Online dating og dating-apps har selvfølgelig ændret, hvor vi møder vores fremtidige partnere.Sugardating gør det dermed muligt at finde intime..
Read more
We found 317 girls near you 3 free registrations are left.Romance, love and that mushy stuff I am not interested' Sex, lust and passion are all that I want.Sex sites can be used by anyone to find whatever you're looking for!I kvinder til at mødes..
Read more

Lokale slagger nord øst
lokale slagger nord øst

Sagsøgeren har ikke ansøgt om og har ikke ved miljøgodkendelsen.
Oktober 1988 om anvendelse af slagger og flyveaske til etablering af havnepier 3 har Nordkraft I/S på samme måde som her anvendt betegnelsen "depot" om opfyldningen, og dette område kan sagsøgeren ifølge udtalelsen fra Told- og Skatteregionen afgiftsfrit fylde.
Aske- OG slaggedeponeringspladser Idet der henvises til godkendelse af deponi Nordjyllands Amtskommune af den.
Derimod vil anvendelse af affald, der ikke er omfattet af særlig regulering i bygge- og anlægsarbejder, udløse registreringspligt, når anvendelsen kan sidestilles med west sussex lokale avis deponering.Den planlagte kontrollerede losseplads placeres umiddelbart nord - nordvest for depotet.Siden etableringen af kraftværkspladsen ved Stae i 1963 har virksomheden successivt ændret den daværende kystlinie med det formål at indvinde nye arealer til planlagte og fremtidige installationer af forskellig art.Regionen har som begrundelse herfor anført, at der efter regionens opfattelse er tale om registreringspligtig deponering af affald, idet arealet udelukkende er miljøgodkendt hertil, og idet planlagte bygge- og anlægsarbejder ikke er så konkrete eller bindende, at regionen kan vurdere, om deponering/opfyldning sker til egentlig.Derudover skal der etableres en kulplads på området, og det er også hensigten at lave et biomasseanlæg til halm og flis.Videre kan man ikke forestille sig, at der - forinden opfyldning overhovedet er foretaget på et givent sted - søges om og gives en konkret byggetilladelse eller lignende for stedet.I/S Nefo oprettede kraftværkspladsen Vendsysselværket i 1963 og byggede blok 1, som blev idriftsat i 1967, efterfulgt af blok 2, som blev idriftsat i 1977.
Anført "I gennemsnit har elværkerne.v.
Nyttiggørelsen af restprodukterne er stedse sket i overensstemmelse med gældende planforhold for det pågældende område.Sagsøgerens anvendelse af restprodukter er herefter ikke en anvendelse af restprodukter i bygge- og anlægsarbejder, som er fritaget for registrering i medfør af 11, stk.Der er ørkener i alle person.Af lokalplanens sammenhæng med anden planlægning fremgår det, at lokalplanen åbner mulighed for en udvidelse af kraftværksområdet ved Stae, og at deponeringen af restprodukter vil fortsætte uændret.Området vest for Vendsysselværket, som vist i figur A (bilag 1 2 planlægges anvendt til Nordjyllandsværket med tilhørende kajanlæg, kullager, ledningsanlæg, miljøanlæg og tankanlæg.Herved vil Nordkraft samtidig kunne løse deponeringsproblemerne for den kommende 5-10 års periode.
Endvidere fremgår det, at efter opfyldning af en del af det inddæmmede areal, vil området blive inddraget til kulplads.
Vendsysselværket er fjernvarmetyngdepunkt i landsdelen.

Pkt., i lov om afgift af affald og råstoffer, og sagsøgtes påstand tages derfor til følge.
Det findes derfor sandsynligt, at der på det omhandlede område også skal anlægges et halmlager, hvorfor opfyldning også af den grund er nødvendig.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap